Advertisement

  • left mouse button = sikta och skjut på mål

Led ditt krigståg till kamp och förstör de fiender som försöker ta ditt dyrbara land. Till en början har du bara tillgång till Saddle Tank, men så snart du har bevisat din kompetens, blir större och bättre tåg dina att kämpa med. Uppgradera till full version för att få: -Fler vapen -Fler tåg -Fler fiender -Fler kartor -Map Editor

Buy Full Version Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer