Advertisement
Focus Mode
  • A
    Luta åt vänster
  • D
    Luta åt höger
  • up Hoppa
  • right Hoppa åt vänster
  • left Hoppa åt höger
  • down Ducka
  • space Använd föremål

Samla så många guldklimpar och skatter du kan medan du undviker hinder och spår som inte leder någonstans under den spännande åkturen i äventyrsspelet Rail Rush Worlds. Undvik maskiner i Steam Factory, res tillbaka i tiden till Jurassic Jungle, utmana Anubis i Pharaoh’s Tomb och möt spökena i Horror Land samtidigt som du åker djupare ner i gruvorna i hisnande hastighet.

There are 6 awards in Rail Rush Worlds.

  • Rail Rush Worlds Undersea
  • Rail Rush Worlds Holidays
  • Rail Rush Worlds Halloween
  • Rail Rush Worlds Bronze
  • Rail Rush Worlds Silver
  • Rail Rush Worlds Gold
View All Awards
x
x