Advertisement

  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut

Samarbeta med din bror och försvara din skatt från de elaka grabbarna!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer