Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Spraw, by ten mały miś poleciał
  • space Otwórz spadochron (po zebraniu)

Skocz naprawdę wysoko, aby dotknąć nieba.

You have won 2 of 3 awards for Polar Jump.

  • Space Bear
  • Polar Jump Christmas Award
  • Galactic Bear
View All Awards
x
x