Advertisement

  • wasd Flytta
  • up Sköld
  • space Öppna dörrar

Välkommen till Platcors vapendivisions testkammare. Ditt uppdrag är att hålla dig vid liv så länge du kan!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer