Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Sikta och skjut

Vänsterklicka med din mus och håll ner för att gripa tag om, dra och släppa vattendropparna för att vattna blommorna. Var försiktig så att du inte gör av med all vatten innan du har vattnat klart!

x
x