Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Kasta och välj tärning

Kasta tärningarna för olika poängkombinationer och försök att få så mycket poäng som möjligt.

x
x