Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta
  • X
    Flaxa med vingarna

Skynda med din pingvin till mållinjen, få upp fart i nedförsbackarna, dyk under vatten och genom iskuber!

There are 2 awards in Penguin Rush.

  • Captain Award
  • Lovey Award

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x