Advertisement

Activity

  • arrows Flytta
  • X
    Flaxa med vingarna

There are 2 awards in Penguin Rush. View All Awards

  • Lovey Award
  • Captain Award

Skynda med din pingvin till mållinjen, få upp fart i nedförsbackarna, dyk under vatten och genom iskuber!

Add Penguin Rush to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer