Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • X
    Flaxa med vingarna

Skynda med din pingvin till mållinjen, få upp fart i nedförsbackarna, dyk under vatten och genom iskuber!

There are 2 awards in Penguin Rush.

  • Lovey Award
  • Captain Award
View All Awards
x
x