Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Håll ner, sikta och släpp för att skjuta

Hjälp den modiga Pengus vinna kriget mot det onda fisktjuvarna. Sikta noga och använd dina pingvinvänners speciala förmågor för att slå ut fienden och få dem att försvinna för gott!

There are 3 awards in Pengu Wars.

  • Pengu Wars Gold
  • Pengu Wars Silver
  • Pengu Wars Bronze
View All Awards
x
x