Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Mişcă mâna left mouse button Pentru a lovi aluna

Înscrie cât mai multe alune în poartă.

x
x