Advertisement
Focus Mode
  • arrows Gå och kör
  • space Gå ur bilen
  • X
    /
    Z
    Ändra hastighet

Parkera bilarna på de numrerade parkeringsplatserna. När en kund kommer tillbaka, leverera bilen genom att köra den till utgången där kunden väntar.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x