Advertisement
Focus Mode
  • left right Flytta
  • space Hoppa (Håll ned för att hoppa högre)

Styr Panik genom fabriken och samla ihop alla bomberna.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x