Advertisement
Focus Mode
  • left right Deplasează-te space Pentru a sări (Ţine apăsat pentru o săritură mai înaltă)

Condu-l pe Panik prin fabrică şi adună toate bombele.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x