Advertisement
Focus Mode
  • left right Ruch space Skok (przytrzymaj, by skoczyć wyżej)

Przeprowadź Panika przez fabrykę, zbierając po drodze wszystkie bomby.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x