Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Ţinteşte left mouse button Trage

Trage în toate capetele galbene pentru a obţine maximul de puncte şi a avansa la nivelul următor.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x