Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Celowanie left mouse button Strzał

Zestrzel wszystkie żółte twarze, aby uzyskać maksymalną ilość punktów i przejść do następnego etapu.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x