Advertisement

Ad
  • move mouse Celowanie left mouse button Strzał

Zestrzel wszystkie żółte twarze, aby uzyskać maksymalną ilość punktów i przejść do następnego etapu.

Add Paintball to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer