Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Celowanie left mouse button Strzał

Zestrzel wszystkie żółte twarze, aby uzyskać maksymalną ilość punktów i przejść do następnego etapu.

x
x