Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Połącz dwa lub więcej elementów tego samego koloru, aby się ich pozbyć.

Bystre oko i doskonały refleks - tego właśnie potrzebna, by dopasować dwa lub więcej elementów tego samego koloru i usunąć je z poruszającej się planszy, zanim dotrą do krawędzi.

There are 4 awards in Ores.

  • Ores Lucky 7
  • Ores Silver
  • Ores Combo Master
  • Ores Ultimate
View All Awards
x
x