Reklama

  • spacja Ruch przedmiotami

Nie możesz poruszać bohaterem. Używając przycisku [SPACE] możesz wpływać na przedmioty wokół niego, aby przeprowadzić go do końca poziomu!

Pomoc

Reklama

Święta

Zaloguj się do Miniclip.com

zamknij szufladę