Ad
Advertisement
Focus Mode
  • space Ruch przedmiotami

Nie możesz poruszać bohaterem. Używając przycisku [SPACE] możesz wpływać na przedmioty wokół niego, aby przeprowadzić go do końca poziomu!

x
x