Advertisement

  • left mouse button Klicka och dra för att rotera en bricka.

Lös pusslet och led skallen säkert tillbaka till hans kropp.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer