Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Rör musen över grisen för att få den att växa.
  • Rör den utanför för att snurra grisens nunchakus.

Låt inte fienden krocka med grisen medan den växer! Rör musen utanför grisen för att försvara grisen med nunchakus när fienden närmar sig. Låt din gris växa för att vinna striden.

There are 3 awards in Ninja Pig.

  • Ninja Pig Gold
  • Ninja Pig Silver
  • Ninja Pig Bronze
View All Awards
x
x