Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Najedź na świnię, żeby rosła.
  • Przesuń kursor poza świnię, żeby użyła nunchaku.

Nie pozwól, by wróg uderzył w twoją rosnącą świnię! Broń się przed przeciwnikiem za pomocą nunchaku. Wygrasz, jeśli twój świniak urośnie.

There are 3 awards in Ninja Pig.

  • Ninja Pig Bronze
  • Ninja Pig Silver
  • Ninja Pig Gold
View All Awards
x
x