Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Wykonuj instrukcje na ekranie

Czy masz refleks ninji niezbędny w tej grze? Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i sprawdź moc rękawicy ninja!

x
x