Advertisement
Focus Mode
  • arrows W dół, aby wystrzelić bilę, lewo i prawo, aby użyć łapek

Włączaj poszczególne cele, aby zdobyć dodatkowe punkty we fliperze Mr Bump!

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.