Reklam

  • pilar Flytta
  • C
    Välj attackläge
  • ctrl Attackera
  • mellanslag Utför handling

Använd din list för att infiltrera ett till synes vanligt varumagasin. Har du vad som krävs för att bli en superspion?

Hjälp

Reklam

Högtider

Logga in på Miniclip.com

stäng panel