Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Flytta
  • C
    Välj attackläge
  • ctrl Attackera
  • space Utför handling

Använd din list för att infiltrera ett till synes vanligt varumagasin. Har du vad som krävs för att bli en superspion?

x
x