Ad
Advertisement
Focus Mode
 • left mouse button Hold down, aim and release to shoot
 • space Anulowanie rzuconego granatu

Gdzieś daleko, na krańcu świata, dzikie stworzenia walczą o panowanie nad Wyspą Potworów. Rzucaj potwo-granaty w przeciwników i wygraj bitwę o władzę! Teraz także na platformie iPhone!

There are 10 awards in Monster Island.

 • Monsters Bronze Award
 • Monsters Silver Award
 • Monsters Gold Award
 • Like a Boss
 • Monster Hunter
 • Monster Nightmare
 • Master Chiller
 • Spare
 • Monster Conqueror
 • Monster Overlord
View All Awards
x
x