Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Ändra kameravinkel
  • left mouse button Skjut
  • move mouse Sikta

Slutför alla hål med så få slag som möjligt.

x
x