Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Placera torn

Skydda din drottning i hennes slott och stoppa den onda mänskliga armén som vill förgöra henne. Kalla på monster och skapa en kraftfull armé till ditt försvar.

There are 1 awards in Monster Castle.

  • Monster Castle Gold
View All Awards
x
x