Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Plasează turnul

Apără-ţi regina în castelul său şi opreşte armata diabolică a oamenilor, care vrea să o distrugă. Cheamă în ajutor monştri, creşte în nivel, evoluează şi creează o armată puternică.

There are 1 awards in Monster Castle.

  • Monster Castle Gold
View All Awards
x
x