Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Odkryj minę/ Oznacz flagą

Odkryj wszystkie miny zanim minie czas!

x
x