Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • arrows Condu

Încarcă preţioasele minereuri în camion şi nu te lăsa tentat de beţia vitezei. Condu cu grijă pe terenul imprevizibil şi livrează întreaga încărcătură preţioasă fabricii, pentru fi transformată în rezerve de combustibil pentru viitor. Numele jocului: Mining Truck

There are 1 awards in Mining Truck.

  • Mining Truck
View All Awards
x
x