Advertisement

  • move mouse Sikta och ställ in styrka på skott
  • left mouse button Skjut

Slutför banan, alla 18 hål, med så få slag som möjligt.

Buy Full Version Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer