Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Wyceluj młotek
  • left mouse button Uderz

Użyj swojego młotka, aby doprowadzić piłkę do końca toru, unikając przy tym wszystkich pułapek!

x
x