Advertisement

  • left mouse button Şekiller Çiz
  • A
    Sil
  • S
    Raptiye
  • D
    Mafsal

Kırmızı topu itmek için nesneler çizerek topu hareket ettirin. Kırmızı topla bayrakları toplayarak seviyeleri tamamlayın.

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer