Advertisement

  • left mouse button Şekiller Çiz
  • A
    Sil
  • S
    Raptiye
  • D
    Mafsal

Bulmacayı tamamlamak için sihirli kalemle nesne çizin.

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer