Advertisement

Ad
  • left mouse button Rysuj Kształty
  • A
    Wymazywanie
  • S
    Bolec
  • D
    Zawias

Przemieszczaj czerwoną piłkę, rysując przedmioty pomagające ją przesunąć. Aby zakończyć każdy poziom należy zbierać flagi przy pomocy piłki.

Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer