Advertisement
Focus Mode
  • left right Flytta
  • space Skjut

Gruppera två eller fler bollar i samma färg för att rensa bort dem.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x