Advertisement
Focus Mode
  • left right Flytta
  • space Skjut

Gruppera två eller fler bollar i samma färg för att rensa bort dem.

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.