Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • space + left mouse button Skjut megaskott

Rädda månbefolkningen genom att försvåra månbasen från utomjordingsattack.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x