Advertisement

  • left right Flytta
  • X
    Slå eller skjut
  • down Tryck ned för att plocka upp vapen
  • up Slå om fienden kommer för nära

There are 3 awards in Los Zombies. View All Awards

  • Los Zombies Bronze
  • Los Zombies Silver
  • Los Zombies Gold

Du är ensam kvar och ansvaret att skydda staden ligger på dina axlar. Samla pengar för att uppgradera dina vapen och avvärja de invaderande zombierna!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer