Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Înoată

Mărimea peştilor nu e cel mai important lucru! Contează mişcarea din ocean. E cel mai important lucru în Little Fins! Arată lumii apelor că peştii mici sunt în stare să fie mai buni ca toate creaturile marine mai mari în această aventură subacvatică.

There are 3 awards in Little Fins.

  • Little Fins Gold
  • Little Fins Silver
  • Little Fins Bronze
View All Awards
x
x