Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Pływanie

Nie liczy się wyłącznie rozmiar ryby. Tu chodzi o ruchu oceanu. W tym zasadza się cała istota Little Fins. Pokaż światu, że małe rybki są w stanie radzić sobie lepiej od większych zwierząt i wyrusz na podmorską przygodę.

There are 3 awards in Little Fins.

  • Little Fins Bronze
  • Little Fins Silver
  • Little Fins Gold
View All Awards
x
x