Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • up Sari

Strânge aurul şi vieţile primite ca bonus, evitând capcanele înşelătoare şi duşmanii de moarte întâlniţi în cale.

x
x