Advertisement

  • arrows Flytta
  • space Attackera

Styr din MP genom nivåerna och undvik besvärliga demonstranter, samla in och förstör vallöftena de gav 1997.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer