Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Flytta
  • left mouse button Hoppa

Styr Kiwi Tiki med din mus och samla så många blommor som du kan. Ju större blommor, desto mer poäng ger de.

There are 3 awards in Kiwi Tiki.

  • Kiwi Tiki Gold
  • Kiwi Tiki Siver
  • Kiwi Tiki Bronze
View All Awards
x
x