Ad
广告
Focus Mode
  • move mouse Move
  • left mouse button Jump

用鼠标控制 Kiwi Tiki,尽可能收集更多鲜花,较大的鲜花提供额外奖分。

There are 3 awards in Kiwi Tiki.

  • Kiwi Tiki Gold
  • Kiwi Tiki Siver
  • Kiwi Tiki Bronze
View All Awards
x
x