Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Håll ned Go-knappen, släpp sedan när markören når det gula området.

Klicka på "New Game" för att starta spelet. Klicka och håll ner "Go"-knappen för att bowla. Ju närmre du är den gula markeringen, desto mer träffsäker är du.

x
x