Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Przytrzymaj na przycisku „GO”, a następnie zwolnij na żółtym symbolu

Kliknij „New Game”, aby zagrać. Aby rzucić kulę, kliknij i przytrzymaj na przycisku „GO”. Im bliżej będziesz żółtego symbolu, tym dokładniej będziesz mógł celować.

x
x