Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Håll och dra för att skjuta katapult

Använd ditt slotts vapen och försvara dig mot fiendeattackerna och bli King of the Hill.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x