Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ţine apăsat şi trage pentru a proiecta catapultele

Foloseşte-te de armele castelului pentru a te apăra de inamic şi a deveni Regele Colinei.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x