Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przytrzymaj i przeciągnij, aby strzelać z katapulty

Korzystaj z uzbrojenia zamku, aby bronić się przed wrogiem i zostać królem wzgórza.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x