Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button & move mouse Przeciągnij i upuść wiersze lub kolumny.

Pogrupuj razem stworki tego samego koloru i uwolnij je z Galaretkowego Matriksa

x
x