Advertisement

Latest

Focus Mode
  • left mouse button & move mouse Przeciągnij i upuść wiersze lub kolumny.

Pogrupuj razem stworki tego samego koloru i uwolnij je z Galaretkowego Matriksa

x
x
x

We have recently migrated our payment provider to improve your user experience.